Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
... часов утра
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
ca. (circa -ровно)
Για εκτιμήσεις
请...注意
прямо в руки
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
Его величество
Τίτλος επίτιμου ατόμου
т.е. (то есть)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
непригодный
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
№ (номер)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
.../год (в год)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
... часов вечера
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
см. далее (смотри далее)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
Премьер
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο