Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
de. (délelőtt)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
kb. (körülbelül)
Για εκτιμήσεις
请...注意
figyelmébe (levélcímzéskor)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
CET (Közép-Európai Idő)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
Mélt. (Méltósága)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
azaz
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
egyesült társaság
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
n/a (nem alkalmazható)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
sz. (szám/számú)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
évente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
du./este (délután/este)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
Elnökhelyettes
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο