Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
请...注意
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο