Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
Da mezzanotte alle 12
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
ca. (circa)
Για εκτιμήσεις
请...注意
c/o (all'attenzione di)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
Dott. (dottore)
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est) / cioè
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
S.p.A. (Società per Azioni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
non applicabile / non pertinente
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
num.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
annuale / per anno
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
Dalle tredici alle ventitré
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
vedi retro
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
VP (Vicepresidente)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο