Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
a.m (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
请...注意
A/A
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
CET (Hora Central Europea)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
S.A.R (Su Alteza Real)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
S.A. (Sociedad Anónima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
N/A (no aplica)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
nro. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
al año, anualmente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
Ver reverso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
Vicepresidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο