Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
a.m.(午前中)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
おおよそ
Για εκτιμήσεις
请...注意
・・・宛てに
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
文学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
中央ヨーロッパ標準時
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
殿下
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
法人組織
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
有限会社
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
該当なし
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
No.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
毎年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
p.m. (午後)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
裏面に続く
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
副大統領
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο