Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
proks. (proksimume)
Για εκτιμήσεις
请...注意
atn. (al la atento de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
CET (Centreŭropa Tempo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
t.e. (tio estas)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
korp. (korpigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
Lgt. (limigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
n/u (ne uzebla)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
no. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
BR (bonvolu reversi)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
VP (vicprezidanto)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο