Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
περ. (κατά προσέγγιση)
Για εκτιμήσεις
请...注意
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
π.χ. (για παράδειγμα)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
αριθ. (Αριθμός)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
ανά έτος, ετήσια
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
γυρίστε σελίδα
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
αντιπρόεδρος
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο