Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
om morgenen
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
请...注意
att. (attention)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
BA (Bachelor)
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
A/S (aktieselskab)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
Ikke tilgængelig
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
pr. år (pro anno)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
om eftermiddagen
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
vende
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
vicedirektør
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο