Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
vorm. (vormittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
ugf. (ungefähr)
Για εκτιμήσεις
请...注意
z.Hd. (zu Händen von)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.h. (das heißt)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
n.z. (nicht zutreffend)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
Nr. (Nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
pro Jahr
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
nachm. (nachmittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
b.w. (bitte wenden)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
VPräs. (Vizepräsident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο