Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
approx. (approximativement)
Για εκτιμήσεις
请...注意
attn. (à l'attention de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
Licence
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
HEC (heure d'Europe centrale)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
c.à.d (c'est-à-dire)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
S.A. (Société Anonyme)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
n/a (non applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
n° (numéro)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
p. a. (par an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
p.m. (post meridiem) : après-midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
V.P. (vice-président)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο