Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
approx. (approximately)
Για εκτιμήσεις
请...注意
attn. (to the attention of)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
n/a (not applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
no. (number)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
PTO (please turn over)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
VP (vice president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο