Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

Da mezzanotte alle 12
aamup.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (circa)
n. (noin)
Για εκτιμήσεις
c/o (all'attenzione di)
...henkilön käsiteltäväksi
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dott. (dottore)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πανεπιστημιακός τίτλος
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
GMT (Greenwich Mean Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est) / cioè
eli
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.p.A. (Società per Azioni)
Oy (osakeyhtiö)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Rajavastuuyhtiö
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
non applicabile / non pertinente
ei saatavilla
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
num.
nro. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
annuale / per anno
per vuosi
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
Dalle tredici alle ventitré
iltap. (iltapäivällä)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vedi retro
käännä sivu
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (Vicepresidente)
Varapresidentti
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο