Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

Da mezzanotte alle 12
a.m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (circa)
โดยประมาณค่า
Για εκτιμήσεις
c/o (all'attenzione di)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dott. (dottore)
ปริญญาตรี
Πανεπιστημιακός τίτλος
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
เวลายุโรปกลาง
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
สยามบรมราชกุมารี
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est) / cioè
นั่นก็คือ
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.p.A. (Società per Azioni)
ร่วมมือกับ
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
จำกัด
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
non applicabile / non pertinente
ไม่สามารถใช้ได้
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
num.
ตัวเลข
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
annuale / per anno
ทุกปี
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
Dalle tredici alle ventitré
นาฬิกา
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vedi retro
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (Vicepresidente)
รองประธาน
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο