Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

Da mezzanotte alle 12
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (circa)
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
c/o (all'attenzione di)
A/C (aos cuidados de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dott. (dottore)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Πανεπιστημιακός τίτλος
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
V.A. (Vossa Alteza)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est) / cioè
p.ex. (por exemplo)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.p.A. (Società per Azioni)
S/A (sociedade anônima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Ltda. (limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
non applicabile / non pertinente
n/a (não aplicável)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
num.
nº. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
annuale / per anno
por ano
anual
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
Dalle tredici alle ventitré
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vedi retro
Vide verso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (Vicepresidente)
Vice Presidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο