Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

Da mezzanotte alle 12
上午
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (circa)
大约
Για εκτιμήσεις
c/o (all'attenzione di)
请...注意
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dott. (dottore)
文学学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
欧洲中部时间
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
尊敬的
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est) / cioè
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.p.A. (Società per Azioni)
有限责任公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
股份有限公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
non applicabile / non pertinente
不适用
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
num.
订购号
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
annuale / per anno
每年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
Dalle tredici alle ventitré
下午
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vedi retro
请翻面
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (Vicepresidente)
副总裁
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο