Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

Da mezzanotte alle 12
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (circa)
approx. (approximativement)
Για εκτιμήσεις
c/o (all'attenzione di)
attn. (à l'attention de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dott. (dottore)
Licence
Πανεπιστημιακός τίτλος
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
HEC (heure d'Europe centrale)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est) / cioè
c.à.d (c'est-à-dire)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.p.A. (Società per Azioni)
S.A. (Société Anonyme)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
non applicabile / non pertinente
n/a (non applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
num.
n° (numéro)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
annuale / per anno
p. a. (par an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
Dalle tredici alle ventitré
p.m. (post meridiem) : après-midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vedi retro
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (Vicepresidente)
V.P. (vice-président)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο