Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
a.m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
โดยประมาณค่า
Για εκτιμήσεις
A/A
เนื่องในความตั้งใจของ...
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
ปริญญาตรี
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
เวลายุโรปกลาง
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
สยามบรมราชกุมารี
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
นั่นก็คือ
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
ร่วมมือกับ
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
จำกัด
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
ไม่สามารถใช้ได้
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
ตัวเลข
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
ทุกปี
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
นาฬิกา
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
รองประธาน
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο