Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
f.m./fm. (förmiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
c:a/ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
A/A
att. (attestera)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
CET (Centraleuropeisk tid)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
ej tillämpningsbart
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
nr (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
per år
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
e.m./em. (eftermiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
v.g.v. (var god vänd)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
VP (vice ordförande)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο