Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Για εκτιμήσεις
A/A
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
CET sau GMT
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
ex.: (exemplu)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
S.A. (societate pe acţiuni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
nr. (numărul)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
p.a. (pe an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
p.m. (postmeridian)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
Vezi verso - nu se abreviază.
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο