Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
A/A
A/C (aos cuidados de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
V.A. (Vossa Alteza)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
p.ex. (por exemplo)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
S/A (sociedade anônima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Ltda. (limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
n/a (não aplicável)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
nº. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
por ano
anual
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
Vide verso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
Vice Presidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο