Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
v.m. (voor de middag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Για εκτιμήσεις
A/A
t.a.v. (ter attentie van)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
MET (Middel-Europese Tijd)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
d.w.z. (dat wil zeggen)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
nv (naamloze vennootschap)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
nv (naamloze vennootschap)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
n.v.t. (niet van toepassing)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
p.j. (per jaar)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
n.m. (na de middag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
z.o.z. (zie ommezijde)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
VP (vice-president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο