Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
上午
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
大约
Για εκτιμήσεις
A/A
请...注意
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
文学学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
欧洲中部时间
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
尊敬的
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
有限责任公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
股份有限公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
不适用
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
订购号
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
每年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
下午
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
请翻面
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
副总裁
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο