Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
Da mezzanotte alle 12
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Για εκτιμήσεις
A/A
c/o (all'attenzione di)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Dott. (dottore)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
i.e. (id est) / cioè
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
S.p.A. (Società per Azioni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
non applicabile / non pertinente
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
num.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
annuale / per anno
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
Dalle tredici alle ventitré
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
vedi retro
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
VP (Vicepresidente)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο