Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
a.m.(午前中)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
おおよそ
Για εκτιμήσεις
A/A
・・・宛てに
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
文学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
中央ヨーロッパ標準時
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
殿下
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
すなわち
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
法人組織
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
有限会社
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
該当なし
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
No.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
毎年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
p.m. (午後)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
裏面に続く
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
副大統領
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο