Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Για εκτιμήσεις
A/A
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
π.χ. (για παράδειγμα)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
αριθ. (Αριθμός)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
ανά έτος, ετήσια
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
γυρίστε σελίδα
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
αντιπρόεδρος
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο