Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
vorm. (vormittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Για εκτιμήσεις
A/A
z.Hd. (zu Händen von)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
d.h. (das heißt)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
n.z. (nicht zutreffend)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
Nr. (Nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
pro Jahr
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
nachm. (nachmittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
b.w. (bitte wenden)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
VPräs. (Vizepräsident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο