Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximately)
Για εκτιμήσεις
A/A
attn. (to the attention of)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
i.e. (id est)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
n/a (not applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
no. (number)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
PTO (please turn over)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
VP (vice president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο