Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
aamup.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
n. (noin)
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
...henkilön käsiteltäväksi
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
GMT (Greenwich Mean Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
eli
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
Oy (osakeyhtiö)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
Rajavastuuyhtiö
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
ei saatavilla
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
nro. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
per vuosi
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
iltap. (iltapäivällä)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
käännä sivu
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
Varapresidentti
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο