Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
a. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
přibl. (přibližně)
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
MP. (do vlastních rukou)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
Bc. (Bakalář)
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
CET (Středoevropský čas)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
tj. (to jest)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
a.s. (akciová společnost)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
n/a (chybějící data)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
č. (číslo)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
p.a. (per annum - ročně)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
p. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
VP (viceprezident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο