Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
sabah (öğleden önce)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
tahmini
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
dikkatine
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
huzurunda
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
yani
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
A.Ş. (anonim şirketi)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
geçersiz
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
no. (numara)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
yıllık / yılda bir
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
öğleden sonra
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο