Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
f.m./fm. (förmiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
c:a/ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
att. (attestera)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
CET (Centraleuropeisk tid)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
ej tillämpningsbart
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
nr (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
per år
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
e.m./em. (eftermiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
v.g.v. (var god vänd)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
VP (vice ordförande)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο