Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
A/C (aos cuidados de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
V.A. (Vossa Alteza)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
p.ex. (por exemplo)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
S/A (sociedade anônima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
Ltda. (limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
n/a (não aplicável)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
nº. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
por ano
anual
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
Vide verso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
Vice Presidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο