Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
de. (délelőtt)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
kb. (körülbelül)
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
figyelmébe (levélcímzéskor)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
CET (Közép-Európai Idő)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
Mélt. (Méltósága)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
azaz
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
egyesült társaság
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
n/a (nem alkalmazható)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
sz. (szám/számú)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
évente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
du./este (délután/este)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
Elnökhelyettes
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο