Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
v.m. (voor de middag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
ong. (ongeveer)
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
t.a.v. (ter attentie van)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
MET (Middel-Europese Tijd)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
d.w.z. (dat wil zeggen)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
nv (naamloze vennootschap)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
nv (naamloze vennootschap)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
n.v.t. (niet van toepassing)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
p.j. (per jaar)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
n.m. (na de middag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
z.o.z. (zie ommezijde)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
VP (vice-president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο