Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο