Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
Da mezzanotte alle 12
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
ca. (circa)
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
c/o (all'attenzione di)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
Dott. (dottore)
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
i.e. (id est) / cioè
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
S.p.A. (Società per Azioni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
non applicabile / non pertinente
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
num.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
annuale / per anno
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
Dalle tredici alle ventitré
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
vedi retro
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
VP (Vicepresidente)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο