Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
a.m (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
A/A
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
CET (Hora Central Europea)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
S.A.R (Su Alteza Real)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
es decir,...
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
S.A. (Sociedad Anónima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
N/A (no aplica)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
nro. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
al año, anualmente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
Ver reverso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
Vicepresidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο