Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
proks. (proksimume)
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
atn. (al la atento de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
CET (Centreŭropa Tempo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
t.e. (tio estas)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
korp. (korpigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
Lgt. (limigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
n/u (ne uzebla)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
no. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
BR (bonvolu reversi)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
VP (vicprezidanto)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο