Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
om morgenen
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
att. (attention)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
BA (Bachelor)
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
dvs. (det vil sige)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
A/S (aktieselskab)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
Ikke tilgængelig
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
pr. år (pro anno)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
om eftermiddagen
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
vende
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
vicedirektør
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο