Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.(午前中)
صباحاً
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
おおよそ
تقريبا
Για εκτιμήσεις
・・・宛てに
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学士
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Πανεπιστημιακός τίτλος
中央ヨーロッパ標準時
توقيت وسط أوروبا
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
殿下
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Τίτλος επίτιμου ατόμου
すなわち
أيْ
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
法人組織
شَرِكة مُسَجَّلة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
有限会社
المحدودة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
該当なし
لا ينطبق
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
No.
رقم
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
毎年
كل سنة
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (午後)
مَساءً
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
裏面に続く
اقلب الصفحة من فضلك
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副大統領
نائب الرئيس
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο