Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
Da mezzanotte alle 12
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
proks. (proksimume)
ca. (circa)
Για εκτιμήσεις
atn. (al la atento de)
c/o (all'attenzione di)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Dott. (dottore)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centreŭropa Tempo)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Τίτλος επίτιμου ατόμου
t.e. (tio estas)
i.e. (id est) / cioè
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
korp. (korpigita)
S.p.A. (Società per Azioni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Lgt. (limigita)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/u (ne uzebla)
non applicabile / non pertinente
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (numero)
num.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
annuale / per anno
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
Dalle tredici alle ventitré
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
BR (bonvolu reversi)
vedi retro
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vicprezidanto)
VP (Vicepresidente)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο