Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
proks. (proksimume)
approx. (approximately)
Για εκτιμήσεις
atn. (al la atento de)
attn. (to the attention of)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centreŭropa Tempo)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
t.e. (tio estas)
i.e. (id est)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
korp. (korpigita)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Lgt. (limigita)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/u (ne uzebla)
n/a (not applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (numero)
no. (number)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
BR (bonvolu reversi)
PTO (please turn over)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vicprezidanto)
VP (vice president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο