Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Για εκτιμήσεις
υπόψιν (Για την προσοχή του)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Πανεπιστημιακός τίτλος
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET sau GMT
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Τίτλος επίτιμου ατόμου
π.χ. (για παράδειγμα)
ex.: (exemplu)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (societate pe acţiuni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
αριθ. (Αριθμός)
nr. (numărul)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
ανά έτος, ετήσια
p.a. (pe an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (postmeridian)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
γυρίστε σελίδα
Vezi verso - nu se abreviază.
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
αντιπρόεδρος
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο