Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

π.μ. (προ μεσημβρίας)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
υπόψιν (Για την προσοχή του)
A/C (aos cuidados de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Πανεπιστημιακός τίτλος
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
V.A. (Vossa Alteza)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
π.χ. (για παράδειγμα)
p.ex. (por exemplo)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S/A (sociedade anônima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Ltda. (limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (não aplicável)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
αριθ. (Αριθμός)
nº. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
ανά έτος, ετήσια
por ano
anual
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
γυρίστε σελίδα
Vide verso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
αντιπρόεδρος
Vice Presidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο