Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
περ. (κατά προσέγγιση)
approx. (approximativement)
Για εκτιμήσεις
υπόψιν (Για την προσοχή του)
attn. (à l'attention de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licence
Πανεπιστημιακός τίτλος
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
HEC (heure d'Europe centrale)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
π.χ. (για παράδειγμα)
c.à.d (c'est-à-dire)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Société Anonyme)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (non applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
αριθ. (Αριθμός)
n° (numéro)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
ανά έτος, ετήσια
p. a. (par an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
γυρίστε σελίδα
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
αντιπρόεδρος
V.P. (vice-président)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο