Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
प्रातः... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
लगभग
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
...ध्यान दें.
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
IST
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
राजा/रानी
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
जो है कि
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
इंक.
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
लिमिटेड
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
-
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
क्रं.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
प्रतिवर्ष
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
दोपहर... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
अगला पन्ना
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
उपराष्ट्रपति
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο