Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
a. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
přibl. (přibližně)
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
MP. (do vlastních rukou)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
Bc. (Bakalář)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
CET (Středoevropský čas)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
a.s. (akciová společnost)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
n/a (chybějící data)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
č. (číslo)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
p.a. (per annum - ročně)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
p. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
VP (viceprezident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο