Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
sabah (öğleden önce)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
tahmini
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
dikkatine
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
huzurunda
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
yani
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
A.Ş. (anonim şirketi)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
geçersiz
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
no. (numara)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
yıllık / yılda bir
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
öğleden sonra
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο