Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
CET sau GMT
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
ex.: (exemplu)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
S.A. (societate pe acţiuni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
nr. (numărul)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
p.a. (pe an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
p.m. (postmeridian)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
Vezi verso - nu se abreviază.
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο